BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kohutek Konrad
Title
Uprawnienie Komisji Europejskiej do żądania informacji w postępowaniu w sprawie naruszenia art. 81 i 82 TWE
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 7-8, s. 56-61, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Traktat o WE, Kartel, Prawo WE, Konkurencyjność
European Community Treaty, Cartel, European Community law, Competitiveness
Company
Unia Europejska (UE), Komisja Europejska
European Union (EU), European Commission
Abstract
Celem uprawnień dochodzeniowych Komisji jest potwierdzenie lub wykluczenie, iż w określonym stanie faktycznym spełniono warunki naruszenia art. 81 oraz 82 TWE. Aby Komisja mogła z nich skorzystać, konieczne jest jednak dysponowanie przez nią określonymi informacjami wskazującymi na fakt przypuszczalnego naruszania tych przepisów. Posiadanie takich informacji stanowi bowiem przesłankę uzasadniającą ingerencję Komisji w swobodę działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. N. Gugerbauer, Handbuch der Fusionskontrolle (Kommentar zur Verordnung Nr. 4064/89 uber die Kontrolle von Unterneh-menszusammenschlusse), Wien 1995, s. 181.
  2. M. Schriefers, Die Ermittlungsbefugnisse der EG - Kommissionm in Kartellverfahren, Wirtschaft und Wettbewerb 1993; s. 98-100.
  3. R Wierzbicki, Zwolnienia od kary i jej redukcje w sprawach kartelowych we wspólnotowym prawie konkurencji [w:] "Prawo i Podatki Unii Europejskiej" 2005/1, s. 34 i nast.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu