BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szybkie Andrzej
Title
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w stosunkach polsko-szwajcarskich
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 7-8, s. 62-65
Keyword
Zabezpieczenie społeczne, Ubezpieczenia społeczne, Prawo WE
Social security system, Social insurance, European Community law
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Szwajcaria
Switzerland
Abstract
Z dniem 1 kwietnia 2006 r. unijna koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego została rozciągnięta na relacje między Polską a Szwajcarią, którą łączy z państwami członkowskimi UE oraz samą Unią Europejską wiele umów międzynarodowych dotyczących różnych obszarów współpracy. Z punktu widzenia uprawnień socjalnych najważniejszą rolę odgrywa umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób. Zawiera ona bowiem postanowienia rozciągające na stosunki między Szwajcarią a państwami członkowskimi UE zastosowanie unijnych rozporządzeń dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. rozporządzenia 1408/712 oraz rozporządzenia S74/723 (wraz z niektórymi ich nowelizacjami).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu