BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wesołowski Szymon
Title
Zezwolenie na pracę dla zagranicznego menedżera
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 7-8, s. 72-80
Keyword
Prawo pracy, Menedżer, Prawo WE, Swoboda przepływu osób w UE, Państwa członkowskie
Labour law, Manager, European Community law, Freedom of movement for persons in the EU, Member states
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska stała się częścią wspólnotowego rynku wewnętrznego, przyjmując rządzące nim mechanizmy. Faktycznie jednak pełna integracja w tym zakresie nie została jeszcze osiągnięta w związku z czasowym ograniczeniem korzystania przez obywateli polskich ze swobody przepływu pracowników (tzw. system elastycznych okresów przejściowych) oraz wprowadzeniem przez władze Rzeczypospolitej Polskiej środków o ekwiwalentnym skutku wobec pracowników innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Obowiązujące uregulowania, wyznaczające obecnie zasięg zastosowania swobody przepływu pracowników w relacjach Polska - pozostałe państwa członkowskie Wspólnoty, prowadzą często do wątpliwości co do dokładnej sytuacji prawnej podmiotów objętych rozwiązaniami przejściowymi. Za szczególnie istotny należy zdaniem autora uznać, dający już o sobie znać w praktyce, problem dopuszczalności domagania się zezwoleń na pracę od tych obywateli Unii Europejskiej, którzy pełnią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcje w zarządach przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu