BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczyk-Śpiewak Katarzyna
Title
Makroczynniki kształtujące konsumpcję (na przykładzie Polski)
Macro Conditionings of Consumption (for Example Poland)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 2001, nr 7, s. 5-18
Keyword
Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Polityka gospodarcza, Polityka społeczna państwa
Consumption, Consumer behaviour, Economic policy, Social policy
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła wpływ makrouwarunkowań na konsumpcję polskich gospodarstw domowych. Około jedna trzecia Polaków w znikomy sposób skorzystała z transformacji. Wolny rynek stał się problemem głównie dla rolników, wielkoprzemysłowej klasy robotniczej oraz górników. Część społeczeństwa wykorzystała jednak nową sytuację. Przedsiębiorczość Polaków doprowadziła do powstania ok. 2 mln nowych organizacji, inicjatyw i podmiotów gospodarczych. Obecnie struktura wydatków gospodarstw domowych powoli zbliża się do standardów rozwiniętych krajów UE: dużo na mieszkanie, coraz mniej na żywność, coraz więcej na artykuły trwałego użytku.

Final decision about consumption depend on macro and micro determinants. Macro conditionings are indirect determinants of buy decision. Indirect determinants comprise: politics, economic and social conditionings. These conditionings are variable during time. This article is described change macro determinats and change consumption in Poland in the period of last ten years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu