BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryk Barbara
Title
Spojrzenie na rolę środowiska we wzroście gospodarczym
The Look at Meant in Economy Growth
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 2001, nr 7, s. 19-39
Keyword
Środowisko przyrodnicze, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Bariery wzrostu gospodarczego, Postęp techniczny w przemyśle, Koszty ochrony środowiska
Natural environment, Sustainable development, Barriers to economic growth, Technological advances in the industry, Environmental protection costs
Note
summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowano rolę i wpływ środowiska naturalnego na wzrost gospodarczy. Za czynnik pokonujący bariery ekologiczne należy uznać inwestycje w ochronę środowiska. Wzrost kosztów oczyszczania środowiska jest związany z faktem, że po czyste środowisko trzeba sięgać coraz głębiej. W Polsce w 1997 roku udział nakładów i inwestycyjnych na ochronę środowiska w wykorzystaniu PKB wynosił ok. 1,6 procent (lata siedemdziesiąte 0,4 procent .

The economy groth depends on amny factors. One of those factors is environment, which can be both: element and barrier which economy growth. In article there are presented selected views on this subject. There also pointed a connexion between economy groth and investments which are to serve preservation of nature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu