BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Ewa
Title
Dostosowanie polityki ochrony środowiska w Polsce do wymogów Unii Europejskiej
Adjustment of Ecological Policy in Poland to Requirement of EU
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 2001, nr 7, s. 41-52
Keyword
Dyrektywy UE, Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna, Polityka ekologiczna państwa, Zarządzanie zasobami środowiska, Integracja gospodarcza Polski z UE
EU directives, Environmental protection, Ecological politics, State ecological policy, Environmental resources management, Poland's economic integration with the EU
Note
Zsfg.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Podpisanie układu o stowarzyszeniu Polski z UE to wyznacznik polskiej polityki gospodarczej na najbliższe lata. Jeśli chodzi o politykę ochrony środowiska to największe znaczenie mają następujące zasady: sprawcy, zapobiegania, efektywności gospodarczej, sprawiedliwości, pomocniczości. Zasady te i programy ochrony środowiska stały się podstawą polityki ekologicznej UE, na który składa się: narodowa polityka poszczególnych krajów, prawo pierwotne UE, dyrektywy UE, umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska. Polska opracowała strategię rozwoju społeczno-gospodarczego do 2010 roku. Obejmuje ona działania dostosowane do standardów UE w zakresie ochrony środowiska.

Negotiations releted to association between Poland and EU determine the way of Polish economic policy for the next years. Some problems connected with ecological policy such as perpetrators, prevention, economic efficiency, justice and help were presented in the paper. Regulations and programs of environmental protection is the base of European ecological policy. Poland worked out a strategy of socio-economic development until the year of 2010. Mentioned stratedy includes operations conformed to European standards in the field of environmental protection. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu