BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwiński Marcin (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Motywowanie sportowców do uzyskania wysokich wyników
Motivating Athletes to Achieve Maximum Results
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 679, s. 79-91, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Motywacja do pracy, Techniki motywowania, Sport
Work motivation, Motivation techniques, Sport
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu przeprowadzono krótką charakterystykę organizacji sportowej. Następnie przeprowadzono rozważania podziału sportu na amatorski i zawodowy oraz przedstawiono najbardziej rozpowszechnione techniki motywacyjne i ich odniesienie do uzyskiwania przez sportowców wysokich wyników. W zakończeniu zasygnalizowano problem finansowych motywacji zawodników w organizacjach sportowych.

In this article, the author presents the main theories of motivation and how they are implemented in sports organisations. First, the author deals with the specific nature of sports organisations, indicating the key traits that set them apart from other organisations. The author deals both with financial and non-financial methods of motivating employees and bases his article on practical knowledge gained from working with the Municipal Sports Club "Cracovia Sportowa" Joint-Stock Company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Armstrong M. [2000J, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Griffin R. [1996], Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
  3. Pocztowski A. [1998], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków.
  4. Reykowski J. [1970], Z zagadnień psychologii motywacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  5. Krawczyk Z. (1997), Sport [w:] Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku - kultura Fizyczna i sport, Z. Krawczyk (red.), Instytut Kultury, Warszawa.
  6. Klisiński J. (2000), Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  7. Robbins P.S. DeCenzo D. A. [2002], Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  8. Ustawa o kulturze fizycznej z dn. 18.01.1996 r.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu