BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maniak Grażyna
Title
Przegląd wybranych teorii motywacji - wnioski dla praktyki motywowania pracowników
Review the Chosen Motivation Theories - the Suggestions for Employees' Motivation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 2001, nr 7, s. 65-81
Keyword
Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne, Zarządzanie przez motywację
Work motivation, Motivating employees, Motivating systems, Management by motivation
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła przegląd teorii motywacji. Wyodrębniła trzy podstawowe: podejście od strony treści (teoria hierachii potrzeb, teoria ERG, teoria dwuczynnikowa), podejście od strony procesu (teoria oczekiwań, teoria sprawiedliwości) oraz podejścia do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia. Oddziaływanie na podwładnych jest ttm skuteczniejsze w im większym stopniu uwzględniane są zasady: indywidualizacji, konkretności, kompleksowości, systematyczności, naukowości, bezpośredniego wiązania nagrodykary z jej przyczyną, krytyki wyłącznie w cztery oczy.

Why some employees perform better than others is a continual and perplexing problem facing managers. To explain such differences, several interesting and important variables have been used - for example motivation. Motivation is obvious importance but also difficult to define and to analyze. This article presents a number of popular, empirically tested, and practical theories of motivation. Each theory can help managers better understand workplace motivation. Each theory attempts to organize, in a meanningful manner, major variables associated with explaining motivation in work settings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu