BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernat Tomasz
Title
Ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów jako element zabezpieczenia działalności gospodarczej
Fire Insurance as Method of Security of Business Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 2001, nr 7, s. 93-105
Keyword
Działalność gospodarcza, Ubezpieczenie majątku, Ryzyko w ubezpieczeniach, Zarządzanie ryzykiem, Transfer ryzyka
Business activity, Property insurance, Insurance risk, Risk management, Risk transfer
Note
summ.
Abstract
Autor opisał politykę zapobiegawczą firmy, która chce uchronić się przed nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi jak: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wiatr, powódź, grad, osunięcie się ziemi, lawiny. W ramach zarządzania ryzykiem wyróżnia się następujące etapy: identyfikacji i szacowanie ryzyka, rozpatrywania alternatywnych metod zapobiegających wyróżnionym rodzajom ryzyka, weryfikacji podjętych działań. Natomiast do działań mających ograniczyć ryzyko zalicza się: unikanie ryzyka, zmniejszanie ryzyka, finansowanie ryzyka, transfer ryzyka.

All kind of business activity exposure on risk. All risks can be divide on two groups: personal and property. The main problem of the article is risk exposure on property and insurance that covers it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu