BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Stefan, Krajewski Piotr, Mackiewicz Michał
Title
Wysokość bezrobocia a mobilność przestrzenna kobiet
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2006, nr 1, s. 75-83, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Bezrobocie kobiet, Mobilność ludności, Mobilność siły roboczej, Migracja zawodowa
Female unemployment, Population mobility, Labour force mobility, Occupational migration
Abstract
Przedstawiono ogólna charakterystykę międzywojewódzkiej mobilności przestrzennej kobiet w Polsce. Następnie oszacowany został wpływ poziomu bezrobocia na kształtowanie się mobilności przestrzennej. Opracowanie kończy się przedstawieniem wniosków z przeprowadzonej analizy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Z. Holzer (1994), Demografia, PWE, Warszawa. J. T. Kowalewski (2000), Mobilność przestrzenna, [w:] Mobilność zasobów pracy, (red.) E. Kryńska. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa.
  2. E. Kryńska (2001), Ruchliwość przestrzenna, międzyzakładowa i zawodowa w Polsce, [w:] Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, (red.) E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  3. E. Kwiatkowski, L. Kucharski (2000), Przepływy siły roboczej między zatrudnieniem, bezrobociem i biernością zawodową, [w:] Mobilność zasobów pracy, (red.) E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  4. E. Kwiatkowski, L. Kucharski i T. Tokarski (2005). Determinanty migracji międzywojewódzkich w Polsce, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacji i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, (red.) S. Krajewski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  5. Migracje wewnętrzne ludności 2002 (2003), GUS, Warszawa.
  6. Rocznik Statystyczny (2002), GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu