BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zientara Piotr
Title
Działalność zachodnioeuropejskich związków zawodowych a funkcjonowanie rynku pracy i rozwój sektora usług
Activity of Trade Unions in Western Europe versus Action of Labour Market and Development of Service Sector
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2006, nr 1, s. 101-114
Keyword
Związki zawodowe, Rynek pracy, Usługi
Trade unions, Labour market, Services
Abstract
Artykuł jest próbą ukazania jak działalność związków zawodowych w największych krajach strefy euro oddziałuje zarówno na elastyczność rynku pracy, jak i na dynamizm sektora usług. Wykorzystując analizę statystyczną podstawowych zmiennych, autor dowodzi, iż obecne organizacje pracownicze bardziej niż kiedykolwiek reprezentują jedynie interesy swoich członków, a model społeczno-ekonomiczny przez nie broniony nie współgra z paradygmatem gospodarki opartej na wiedzy, co utrudnia przepływ zasobów z branż schyłkowych do przyszłościowych i obniża konkurencyjność całej Unii.

Article presented activity of trade unions in the biggest countries of euro zone and its influence on labour market flexibility and dynamic of service sector. Using statistical analysis the author claims that contemporary labour organizations represents only interests of their memberships.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Amiti, S. Wei (2005), "Service Offshoring, Productivity and Employment: Evidence from the United States", IMF Working Papers, 5/238, IMF.
 2. O. Blanchard, A. Landier (2002), The Perverse Effect of Partial Labour Market Reform: Fixed-Termed Contracts in France, "Economic Journal", nr 480, Vol. 112, s. 214-244.
 3. Ducking Change, the European Way, "The Economist", nr 8474, 22.04.2006, s. 32.
 4. European Commission (2003), "2003 Adopted Employment Guidelines", http://europa.eu.int/eur-lex/pri/, s. 96.
 5. G. Gelauff, M. Pomp (2000). Deregulation and Labour Market Reforms: the Role of the Social Partners, [w:] G. Galli, J. Pelkmans (red.), Regulatory Reform and Competitiveness in Europe, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 424.
 6. Hourly Compensation, "Capital Economics" [dostęp: l grudnia 2005 r.]. Dostępne na: www.capitaleconomics.com.
 7. Industrial Metamorphosis, „Economist”, nr 8446, 1.10.2005, s. 69.
 8. Labour Costs, "The Economist", nr 8381, 26.06.2004, s. 108.
 9. OECD (2004), Employment Outlook, Paris, s. 63.
 10. OECD (2004), Employment Protection: The Costs and Benefits of Greater Job Security, "Policy Brief, September 2004, s. 2-4.
 11. J. Peet (2005), Addio, Dolce Vita, "The Economist", nr 8454, s. 4; Z. M. Beddoes (2005), The Great Thrift Shift, "The Economist", nr 8445, s. 19.
 12. J. Pelkmans, P. Casey (2004), Can Europe Deliver Growth? The Sapir Report and Beyond, "Bruges European Economic Policy Briefings", nr 6. s. 12.
 13. F. W. Scharpf (2000), Globalisation and the Welfare State. Constraints, Challenges and Vulnerabilities, The Year 2000 International Research Conference on Social Security, Helsinki 25-27.09.2000,s. 16-17.
 14. S. Veil et al. (1997), Report of the High Level Panel on the Free Movements of Persons, to the Commission, Brussels, 18 March.
 15. D. Young (2003), Employment Protection Legislation: Its Economic Impact and the Case for Reform, "European Economy, Economic Papers", nr 186 (July), European Commission, Brussels.
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu