BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszyn Kamila
Title
Istota, funkcje, cele oraz strategie współczesnej polityki pieniężnej
Essence, Functions, Goals and Strategies of Contemporary Monetary Policy
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2006, nr 1, s. 53-61, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Polityka pieniężna państwa, Banki centralne
State monetary policy, Central banks
Abstract
Głównym celem artykułu jest przegląd pojęciowy w zakresie funkcji, celów oraz strategii polityki pieniężnej na podstawie przeczytanej literatury. Omówiono role polityki pieniężnej w polityce gospodarczej. Przedstawiono definicje polityki pieniężnej. Zaprezentowano sposób formułowania celów polityki pieniężnej – strategię oddziaływania pośredniego.

Main goal of this article is review of concepts in the range of function, goals and strategies of monetary policy based on read literature. Discussed importance of monetary policy in economic policy. Presented concepts of monetary policy. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. (1998) Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, NBP, Warszawa.
 2. Belka Marek (1999), Ewolucja poglądów teoretycznych na temat roli państwa w gospodarce. Studia poświęcone pamięci profesora Janusz Górskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Bernanke Ben S., Mishkin Frederic S. (l 997), Inflation Targeting: a New Framework for Monetary Policy?, Working Paper 5893, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 4. Duwendag Dieter, Karl-Heinz Ketterer, Wim Koesters, Rüdiger Pohl, Diethard B. Simmmert (1996), Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltex, Warszawa.
 5. Federowicz Zdzisław (1993), Podstawy teorii finansów, Poltex, Warszawa.
 6. Federowicz Zdzisław (1993), Polityka pieniężna, Poltex, Warszawa.
 7. Federowicz Zdzisław (1999), Teorie pieniądza, Poltex, Warszawa.
 8. Hali Robert E., Taylor John B. (1997), Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kaźmierczak Andrzej (2000). Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kokoszczyński Ryszard (2004), Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa.
 11. Mishkin Frederic S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 12. Samuelson Paul A., Nordhaus William D., Ekonomia l, PWN, Warszawa 1995.
 13. Solomon Steven (2000), Gra o zaufanie, Philip Wilson, Warszawa.
 14. Szpunar Piotr (2000), Polityka pieniężna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Taylor John B. (1993), Discretion versus Policy Rules in Practice, Carnagie-Rochester Conference Series on Public Policy 39, North-Holland.
 16. Taylor John B. (1999), Macroeconomic Policy in a World Economy, WW Norton, New York.
 17. Wojtyna Andrzej (1998), Szkice o niezależności banku centralnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Vickers John, "Inflation Targeting in Practice: The UK Experince", No. 1999/02.
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu