BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperkiewicz Witold
Title
Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji: uwarunkowania i perspektywy rozwoj
Innovativeness of Polish Economy in Transformation Period: Conditions and Development Perspective
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2006, nr 1, s. 5-18, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Innowacyjność gospodarki, Polityka badawczo-rozwojowa, Badania i rozwój (B+R), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Finansowanie badań naukowych, Innowacyjność przedsiębiorstw
Innovation economy, R&D policy, Research & Development (R+D), Knowledge-based economy, Financing scientific research, Enterprise innovation
Abstract
Przedmiotem artykułu jest problem innowacyjności polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem analizy jej potencjału innowacyjnego (badawczo-rozwojowego) i aktywności innowacyjnej, a także uwarunkowań rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.

The subject of the article is innovativeness of Polish economy. Special attention paid to analysis of innovative potential, innovative activity and also conditions of development of  knowledge-based economy in Poland.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Grudzewski W. M., I. K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 2. Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, praca zbiorowa pod red. W. Janasza, Difin, Warszawa 2005.
 3. Kleiber M., Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki, "Nauka", nr 4, 2002.
 4. Main Science and Technology Indicators 2003/2, OECD, Paris 2003.
 5. Nauka i technika w 2002 r., GUS, Warszawa 2004.
 6. Nauka i technika w 2003 r., GUS, Warszawa 2005.
 7. Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
 8. Polska - Unia Europejska, GUS, Warszawa 2003.
 9. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 10. Radio M. J., Wyzwanie konkurencyjności, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 11. Raport o stanie nauki i techniki w Polsce, GUS, Warszawa 1998.
 12. Rocznik Statystyczny 2004, GUS, Warszawa 2005.
 13. Statistics in Focus Science and Technology, Eurostat nr 7, 2006.
 14. Third European Report on S+T Indicators, European Commission, Brussels 2003.
 15. Thurow L., Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 16. Verspagen B.,A Global Perspective on Technology and Economic Performance, and the Implications for the Post - Socialist Countries, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1999.
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu