BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baronowski Paweł
Title
Ekonometryczne modelowanie wzrostu gospodarczego
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2006, nr 1, s. 63-74, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Modelowanie ekonometryczne, Modelowanie procesów gospodarczych, Wzrost gospodarczy
Econometric modeling, Economic process modeling, Economic growth
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych teorii wzrostu gospodarczego, a następnie na ich podstawie, wskazanie zaleceń dla ekonometrycznego modelowania wzrostu gospodarczego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bremond J., Covet J., Salort M. (2005), Kompendium wiedzy o ekonomii, [tłum.] K. Malaga, PWN. Warszawa.
 2. Chaudhuri P. (1991), The Economic Theory of Growth, Harvester Wheatsheaf, New York, etc.
 3. Charemza W., Deadman D. (1997), Nowa ekonometria, [tłum.] E. Syczewska, PWE, Warszawa.
 4. Grzęda Latocha R. (2005), Ekonometryczna analiza inflacji w strefie euro, "Wiadomości Statystyczne", nr 7.
 5. Juszczak-Szumacher G. (1996), Makroekonometryczna analiza procesu produkcyjnego. Wyd. UL, Łódź.
 6. Kawa P. (2005), Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej, [w:] S. Krajewski, L. Kucharski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wyd. UL, Łódź.
 7. Majsterek M., Welfe A. (2000), Modele korekty błędem. Modele plac, [w:] A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, PWE, Warszawa.
 8. Mankiw N., Romer D., Weil N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 107, No. 2.
 9. Meade J. (1960), A Neo-Classical Theory of Economic Growth, Allen & Unwin, London.
 10. Rączko A. (2005), Wzrost gospodarczy, [w:] R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.
 11. Romer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, [tłum.:] A. Szeworski, PWN, Warszawa.
 12. Solow R. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 70, No. 1.
 13. Sztaudynger J. J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, PWN. Warszawa.
 14. Todaro M. (1994), Economic development. Longman Publishing, New York-London.
 15. Tokarski T. (1996), Postęp techniczny a wzrost w modelach endogenicznych, "Ekonomista", nr 5.
 16. Tokarski T. (2001), Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Wyd. Katedry Ekonomii UL, Łódź.
 17. Welfe W. (2000), Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, "Ekonomista", nr 4.
 18. Welfe W., Welfe A. (1996), Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu