BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujawiński Jerzy
Title
Tworzenie oferty usługowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 896, s. 69-74
Issue title
Teoria i praktyka marketingu : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Marketingu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Keyword
Oferta usługowa, Marketing usług, Marketing produktu, Materiały konferencyjne
Services offer, Service marketing, Product marketing, Conference materials
Abstract
W artykule omówiono koncepcję powiększania wartości usług przez dodawanie 2 grup elementów, zwanych: 1) usługami ułatwiającymi (informacje, przyjmowanie zamówień, wystawianie rachunków, płatności), 2) usługami ulepszającymi (konsultacje, gościnność, przechowywanie i opieka oraz wyjątki). Przedstawiono również etapy procesu projektowania i dostawy usługi.

The article consists of a conception of services value incensement by adding 2 groups of elements called easing and improving services. Easing services are such as information, order acceptance and making out an invoice, while improving services are such as consultations, hospitality, keeping and protection and exceptions. Stages of designing process and services were also presented. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Lewitt T.: The Marketing Imagination, The Free Press New York 1983.
  2. Payne A.: Marketing usług, PWE Warszawa 1996 r.
  3. Lovelock Ch., Vandermerwe S., Lewis B., Services Marketing. A European perspective, Prentice Hall Europe 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu