BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 8 for:
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 8 sorted by table of contents
1
Kosiorowski Daniel
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 8, s.1-14
2
Zych Adam
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 8, s. 15-20
3
Walkowska Katarzyna, Zagoździńska Izabella
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 8, s. 20-27
4
Panek Tomasz
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 8, s.28-42
5
Foryś Iwona, Gdakowicz Anna
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 8, s.43-53
6
Grzega Urszula
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 8, s.53-61
7
Banaszkiewicz Dorota
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 8, s.61-71
8
Mroczek-Kwasiżur Monika, Pudłowski Tomasz, Szymanek Violetta, Turek Dorota
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 8, s. 72-89