BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 4 for:
Organizacja i Kierowanie, 1996, nr 3 sorted by table of contents
1
Grudzewski Wiesław M., Koźmiński Andrzej K.
Organizacja i Kierowanie, 1996, nr 3, s. 3-23
2
Mesjasz Czesław
Organizacja i Kierowanie, 1996, nr 3, s. 33-44
3
Dowhań Anna, Sadowska Magdalena
Organizacja i Kierowanie, 1996, nr 3, s. 45-53
4
Konecki Krzysztof
Organizacja i Kierowanie, 1996, nr 3, s. 55-64