BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Organizacja i Kierowanie, 1995, nr 4 sorted by table of contents
1
Kostera Monika, Koźmiński Andrzej
Organizacja i Kierowanie, 1995, nr 4, s.3-19
2
Wawrzyniak Bogdan
Organizacja i Kierowanie, 1995, nr 4, s.21-36
3
Trzcieniecki Jerzy
Organizacja i Kierowanie, 1995, nr 4, s.37-42
4
Gliński Bohdan, Kuc Bolesław
Organizacja i Kierowanie, 1995, nr 4, s.43-53
5
Chajtman Seweryn
Organizacja i Kierowanie, 1995, nr 4, s.55-76
6
Bartusik Katarzyna, Stabryła Adam
Organizacja i Kierowanie, 1995, nr 4, s.77-85
7
Bieniok Henryk, Gruszczyńska-Malec Grażyna
Organizacja i Kierowanie, 1995, nr 4, s.87-89
8
Dobrzański Kazimierz, Mendel Tadeusz, Zimniewicz Kazimierz
Organizacja i Kierowanie, 1995, nr 4, s.91-95
9
Nogalski Bogdan, Rybicki Jacek
Organizacja i Kierowanie, 1995, nr 4, s.97-106
10
Penc Józef
Organizacja i Kierowanie, 1995, nr 4, s.107-118