BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 12 sorted by table of contents
1
Czopur Wiesław
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 12, s. 1-17
2
Pruska Dorota
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 12, s. 18-25
3
Zalewski Lesław
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 12, s. 25-39
4
Dudek Hanna
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 12, s. 40-51
5
Florczak Waldemar
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 12, s. 51-67
6
Rozpędowska-Matraszek Danuta
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 12, s. 67-76
7
Obrębalski Marek, Sobczak Elżbieta
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 12, s. 76-85
8
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 12, s. 91
9
Kaliński Janusz
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 12, s. 86-91