BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4 sorted by table of contents
1
Sułkowski Łukasz
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s.6-8
2
Lis Andrzej
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s.9-12
3
Sujkowska Zofia, Życki Artur
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s.13-16
4
Kuzel Marcin
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s.16-21
5
Nogalski Bogdan, Wójcik-Karpacz Anna, Karpacz Jarosław
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s.22-25
6
Baruk Agnieszka Izabela
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s.26-29
7
Urbanek Grzegorz
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s.30-33
8
Hamrol Mirosław, Czajka Bartłomiej, Piechocki Maciej
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s.34-38
9
Krzemień Eugeniusz, Wolniak Radosław
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s.39-41