BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11 sorted by table of contents
1
Kozak Marcin
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s. 1-11
2
Daszkowski Julian
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s.11-21
3
Paradysz Stanisław
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s.21-34
4
Markowicz Iwona, Miłaszewicz Danuta
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s.34-40
5
Zegar Józef Stanisław
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s.41-51
6
Batóg Jacek
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s.51-58
7
Michalczyk Jadwiga
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s.58-65
8
Walczak Tadeusz
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s. 65-74
9
Szukalski Piotr
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s.74-82