BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 7 for:
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 5 sorted by table of contents
1
Dmochowska Halina, Przybylska Lucyna, Walczak Tadeusz, Wróbel Katarzyna
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 5, s.1-17
2
Wiśniewski Tomasz
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 5, s.17-29
3
Bożek Jadwiga
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 5, s.30-36
4
Maleszyk Edward
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 5, s. 36-42
5
Zdrojewski Eugeniusz Z.
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 5, s.42-54
6
Sobieszak Alina, Szałtys Dorota
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 5, s.54-69
7
Baruk Jerzy
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 5, s.69-80