BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3 sorted by table of contents
1
Koop Gary
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 231-243
2
Welfe Aleksander, Majsterek Michał, Florczak Waldemar
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 245-264
3
Pruska Krystyna
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 265-274
4
Tarczyński Waldemar
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 275-300
5
Dudek Hanna
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 301-312
6
Dędys Monika
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 313-325
7
Kolupa Michał, Plebaniak Joanna
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 327-331
8
Klepacz Halina, Żółtowska Elżbieta
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 333-354
9
Wanat Stanisław
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 355-370