BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4 sorted by table of contents
1
Hozer Józef
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 395-400
2
Welfe Aleksander, Navel Sławomir
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 401-412
3
Roeske-Słomka Iwona
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 413-421
4
Marcinkowski Jerzy
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 423-435
5
Plebaniak Joanna
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 437-440
6
Kokoszkiewicz Andrzej
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 441-445
7
Tarczyński Waldemar
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 447-457
8
Kolupa Michał, Kokoszkiewicz Andrzej
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 459-463
9
Gołębiowska Ewa, Kolupa Michał
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 465-469
10
Błażczak Piotr, Lira Jarosław, Wagner Wiesław
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 471-477