BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 17 for:
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1 sorted by table of contents
1
Malina Anna, Zeliaś Aleksander
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 11-27
2
Domański Czesław, Jędrzejczak Alina
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 29-39
3
Smoluk Antoni
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 41-46
4
Kopociński Bolesław
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 47-54
5
Panek Emil
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 55-67
6
Strahl Danuta, Walesiak Marek
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 69-77
7
Galanc Tadeusz
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 79-87
8
Grzesiak Stefan
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 89-94
9
Krawontka Jan
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 95-103
10
Hozer Józef, Wawrzyniak Katarzyna, Batóg Barbara, Batóg Jacek
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 105-115
11
Marzec Jerzy
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 117-135
12
Galanc Tadeusz
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 137-140
13
Batóg Jacek
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 141-151
14
Wawrzyniak Katarzyna, Batóg Barbara
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 153-164
15
Dędys Monika
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 165-172
16
Galanc Tadeusz
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 173-178
17
Kolupa Michał
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 179-181