BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 11 for:
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2 sorted by table of contents
1
Kot Stanisław Maciej
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 205-223
2
Domański Czesław, Pruska Krystyna
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 225-234
3
Galanc Tadeusz
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 235-239
4
Welfe Aleksander, Kelm Robert
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 241-257
5
Galanc Tadeusz
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 259-263
6
Ulman Paweł
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 265-278
7
Grzybowski Andrzej
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 279-292
8
Osiewalski Jacek, Walkosz Anna, Goryl Antoni
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 293-307
9
Gatnar Eugeniusz
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 309-316
10
Koralewski Mieczysław
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 317-330
11
Witkowski Maciej
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 331-334