BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4 sorted by table of contents
1
Sipurzyńska-Rudnicka Katarzyna, Hasińska Zofia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 9-21
2
Kopertyńska Wanda
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 23-34
3
Cierniak-Emerych Anna, Gableta Małgorzata
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 35-42
4
Chomątowska Barbara
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 43-54
5
Szabunia Piotr
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 55-62
6
Oczachowski Marian
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 63-72
7
Bielski Ireneusz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 72-87
8
Król Henryk, Ludwiczyński Antoni
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 88-98
9
Żarczyńska-Dobiesz Agnieszka
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 99-108
10
Janiak-Rejno Iwona
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 108-120