BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 8 for:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2 sorted by table of contents
1
Stor Marzena
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 9-29
2
Przytuła Sylwia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 31-44
3
Kawka Tomasz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 45-60
4
Sidor-Rządkowska Małgorzata
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 61-71
5
Gableta Małgorzata, Cierniak-Emerych Anna, Pietroń-Pyszczek Agata
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 73-81
6
Nowochodzki Jarosław
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 81-89
7
Saykiewicz Andrzej
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 89-102
8
Witkowski Stanisław A., Łużniak Magdalena
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 103-115