BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 8 for:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 1 sorted by table of contents
1
Borowy Michał, Sawicka Janina
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 1, s.5-14
2
Chmieliński Paweł, Otłowska Agnieszka
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 1, s.15-24
3
Geheder Mahmud
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 1, s.25-33
4
Pałasz Lech
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 1, s.35-41
5
Paliszkiewicz Joanna Olga
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 1, s.43-50
6
Pizło Wojciech
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 1, s.51-60
7
Powęska Halina
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 1, s.61-70
8
Wawrzyniak Bogdan M., Wojtasik Bolesław
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 1, s.71-78