BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 5 for:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 6 sorted by table of contents
1
Stabryła Adam
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 6, s. 9-23
2
Lichtarski Janusz Marek
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 6, s. 25-40
3
Lachiewicz Stefan, Matejun Marek
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 6, s. 41-52
4
Okopska Magdalena
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 6, s. 63-74
5
Rafaląt Iwona
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 6, s. 75-100