BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 5 for:
Marketing i Rynek, 2006, nr 6 sorted by table of contents
1
Doroszewicz Krystyna
Marketing i Rynek, 2006, nr 6, s. 2-6
2
Lewko Katarzyna, Jasiński Artur
Marketing i Rynek, 2006, nr 6, s. 7-14
3
Koba Lucyna
Marketing i Rynek, 2006, nr 6, s. 15-21
4
Brylska Aneta
Marketing i Rynek, 2006, nr 6, s. 22-27
5
Waśkowski Zygmunt
Marketing i Rynek, 2006, nr 6, s. 28-34