BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 6 for:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2 sorted by table of contents
1
Frączkiewicz-Wronka Aldona, Austen Agata, Majowska Magdalena
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2, s. 11-28
2
Jończyk Joanna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2, s. 29-41
3
Buchelt Beata
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2, s. 43-58
4
Cygańska Małgorzata
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2, s. 73-87
5
Sanak Urszula, Buchelt Beata
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2, s. 88-94
6
Sekuła Zofia, Sabat Maria
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2, s. 94-104