BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 11 for:
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3 sorted by table of contents
1
Hołówka Jacek
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 3-5
2
Malinowska-Misiąg Elżbieta
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 6-8
3
Kowalska Katarzyna
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 8-12
4
Obłój Krzysztof, Obłój Tomasz, Bruton Gary, Chung Ming Lau
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 13-16
5
Sułkowski Łukasz
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 17-19
6
Szczepański Robert
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 20-24
7
Mroziewski Marian
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 24-29
8
Chodyński Andrzej, Jabłoński Adam, Jabłoński Marek
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 30-32
9
Markowicz Iwona, Stolorz Beata
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 33-35
10
Moroz Arkadiusz
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 35-38
11
Winnicka-Popczyk Alicja
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 39-43