BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 1 for:
Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1993, nr 11 sorted by table of contents
1
Lodkowska-Skoneczna Grażyna, Pyszkowski Andrzej, Seretna Barbara
Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1993, nr 11, s.5-65