BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 5 for:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 1 sorted by table of contents
1
Poor Josef
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 1, s. 11-32
2
Kaarelson Tonu, Alas Ruth
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 1, s. 33-49
3
Pocztowski Aleksy, Buchelt Beata
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 1, s. 51-66
4
Szczerbak Aleksandra
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 1, s. 89-104
5
Majowska Magdalena, Bratnicki Mariusz, Strużyna Janusz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 1, s. 111-121