BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 31 for:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6 sorted by table of contents
1
Banaszak Ilona
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.5-10
2
Bečvářová Vĕra
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.11-15
3
Bečvářová Věra, Vinohradský Karel
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.16-20
4
Boratyńska Katarzyna
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.21-24
5
Bórawski Piotr
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.25-28
6
Chlebicka Aleksandra
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.29-32
7
Darashkevich Ivan
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.33-36
8
Dirimanova Violeta
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.37-42
9
Firlej Krzysztof
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.43-49
10
Florkowski Wojciech J., Hwang Sojin, Lee In-Kyu
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.50-54
11
Gaisin Rafkat
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.55-59
12
Janáková Radka, Pomazalová Nataša
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.60-62
13
Jánský Jaroslav, Živělová Iva, Novák Petr
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.65-69
14
Januszewska Renata, Rejman Krystyna, Halicka Ewa, Kowrygo Barbara, Viaene Jacques
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.70-74
15
Járási Éva Zsuzsanna
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.75-78
16
Keszthelyi Krisztián, Csaba Pesti, Tamás Tóth
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.79-83
17
Klimkowski Cezary
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.84-88
18
Kolman Jiří
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.89-92
19
Koreleski Dariusz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.93-97
20
Kowalska Iwona
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.98-102
21
Lajos Attila
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.103-107
22
Lechanová Iva, Novák Petr
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.108-112
23
Maciejczak Mariusz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.113-117
24
Németh Péter
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.118-122
25
Schuller Bernd-Joachim, Chelwing-Grzybowska Danuta
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.123-131
26
Takacs-Gyorgy Katalin, Barkaszi Levente
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.132-136
27
Takács István, Felkai Beáta Olga
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.137-141
28
Voicilas Dan Marius
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.142-151
29
Zhemoyda Oleksandr
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.152-156
30
Zielińska Anna J.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.157-161
31
Zivělová lva, Jánský Jaroslav, Novák Petr
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 6, s.162-166