BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 14 for:
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4 sorted by table of contents
1
Welfe Władysław
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 5-23
2
Bartosiewicz Stanisława
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 24-27
3
Prędki Artur
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 28-39
4
Salamaga Marcin
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 40-51
5
Osińska Magdalena, Górka Joanna
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 52-69
6
Kowgier Henryk
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 70-77
7
Doszyń Mariusz
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 78-84
8
Plebaniak Joanna
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 85-89
9
Krauze Kazimierz, Krauze Anna
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 90-102
10
Kowgier Henryk
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 103-113
11
Błaczkowska Anna, Grześkowiak Alicja, Przybysz Klaudia
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 114-130
12
Kowerski Mieczysław
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 131-148
13
Kolupa Michał
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 149-154
14
Kowgier Henryk
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 155-163