BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 1 for:
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, sorted by table of contents
1
Sala Józef
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s.27-30