BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 1 sorted by table of contents
1
Borowski Jerzy, Spiel Jadwiga Anna
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 9-20
2
Borek-Wojciechowska Regina
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 21-28
3
Samotyja Urszula
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 29-38
4
Wieloch Anna, Zieliński Ryszard
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 39-49
5
Huzar Elżbieta, Wodnicka Alicja
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 50-58
6
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata, Ucherek Marzena
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 59-66
7
Piłczyńska Katarzyna, Podsiadło Halina
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 67-81
8
Lubkowski Krzysztof, Grzmil Barbara, Markowska-Szczupak Agata, Tymejczyk Adam
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 82-93
9
Żuchowski Jerzy, Kubik Beata
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 94-101
10
Bojanowska Milena, Leśmian-Kordas Ruta
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 102-115