BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 1 for:
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, sorted by table of contents
1
Stobiecka Jadwiga
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s.111-121