BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6 sorted by table of contents
1
Baruk Agnieszka Izabela
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 11-24
2
Dewalska-Opitek Anna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 25-41
3
Cewińska Joanna, Striker Małgorzata, Wojtaszczyk Katarzyna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 43-54
4
Kantowicz-Gdańska Monika
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 55-65
5
Kantowicz-Gdańska Monika, Szulowski Dominik
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 67-74
6
Kantowicz-Gdańska Monika, Radzimska Marta
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 75-87
7
Jończyk Joanna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 89-97
8
Nowakowski Krzysztof R.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 97-102
9
Soroko Emilia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 103-119
10
Sułkowski Łukasz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 121-134