BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 7 for:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1 sorted by table of contents
1
Masłyk-Musiał Ewa, Bulińska Helena
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 9-29
2
Wojnicki Stanisław
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 31-43
3
Barańska Danuta
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 45-56
4
Jendryczko Mirosława
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 57-67
5
Szczupaczyński Jerzy
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 69-83
6
Turek Dariusz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 84-96
7
Scullion Hugh, Sparrow Paul, Farndale Elaine
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 97-114