BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 7 for:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2 sorted by table of contents
1
Frączkiewicz-Wronka Aldona, Austen Agata
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 9-28
2
Włodarczyk Cezary W., Domagała Alicja
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 29-41
3
Jończyk Joanna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 43-54
4
Ostrowska Sabina
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 55-71
5
Buchelt Beata
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 73-85
6
Saryusz-Wolska Hanna, Adamus-Matuszyńska Anna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 86-104
7
Striker Małgorzata
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 105-119