BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9) sorted by table of contents
1
Wiśniewski Kamil
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 8-15
2
Pokora Magdalena
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 16-22
3
Kocoł Anna
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 23-31
4
Koszembar-Wiklik Małgorzata
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 32-40
5
Nahajowska Alicja
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 41-45
6
Kabaja Bartłomiej
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 46-50
7
Kwaśnik Michał
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 51-56
8
Szunke Aleksandra
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 57-62
9
Adamczyk Magdalena
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 63-73
10
Bal Ufuk
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 74-80