BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 6 for:
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 4 sorted by table of contents
1
Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 4, s. 5-22
2
Poniedziałek Jacek
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 4, s. 23-42
3
Kozak Marek W.
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 4, s. 43-59
4
Grosse Tomasz Grzegorz
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 4, s. 60-82
5
Wojtowicz Dominika, Wolański Michał, Widła-Domaradzki Łukasz
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 4, s. 83-104
6
Kotlińska Janina, Nowak Maciej J.
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 4, s. 105-122