BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 7 for:
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2009, R. 7, cz. 2 sorted by table of contents
1
Korzeniewska-Wiszniewska Mirella
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2009, R. 7, cz. 2, s. 11-31
2
Curanović Alicja
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2009, R. 7, cz. 2, s. 33-49
3
Adamczyk Adam
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2009, R. 7, cz. 2, s. 51-67
4
Borkowski Paweł J., Łakomska Iwona
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2009, R. 7, cz. 2, s. 69-82
5
Riedel Rafał
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2009, R. 7, cz. 2, s. 83-98
6
Włodkowska Agata
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2009, R. 7, cz. 2, s. 99-114
7
Kapuśniak Tomasz, Olejarz Tomasz
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2009, R. 7, cz. 2, s. 115-129