BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 12 for:
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80 sorted by table of contents
1
Kardas Jarosław Stanisław
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80, s.9-19
2
Toruński Janusz
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80, s.21-34
3
Toruński Janusz, Wyrębek Henryk
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80, s.35-43
4
Podstawka Marian, Deresz Agnieszka
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80, s.45-57
5
Domańska-Szaruga Beata
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80, s.59-71
6
Kozak Sylwester
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80, s.73-86
7
Brodowska-Szewczuk Jolanta
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80, s.87-100
8
Olszewska-Kuźniarska Stefania
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80, s.101-112
9
Multan Ewa
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80, s.113-121
10
Krawczyk Michał
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80, s.123-131
11
Krawczyk Paweł
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80, s.133-146
12
Wyrębek Henryk
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (7), 2009, nr 80, s.147-160