BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 14 for:
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82 sorted by table of contents
1
Mojak Ryszard
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.5-21
2
Toruński Janusz
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.23-42
3
Toruński Janusz, Wyrębek Henryk
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.43-63
4
Toruński Janusz, Wyrębek Henryk
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.65-86
5
Strus Dorota
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.87-96
6
Wereda Wioletta
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.97-108
7
Wakuła Monika
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.109-120
8
O'Connor Donal
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.121-137
9
Turner Linda Jayne
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.139-151
10
Krawczyk Michał
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.153-164
11
Soroka Tomasz
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.165-180
12
Domżał-Otmianowska Grażyna
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.181-198
13
Wyrębek Henryk
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.199-218
14
Zelga-Szmidla Anna
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s.219-222