BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 5 for:
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2010, nr 4 sorted by table of contents
1
Lotko Małgorzata
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2010, nr 4, s. 12-17
2
Pigłowski Marcin
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2010, nr 4, s. 18-26
3
Kafel Piotr, Sikora Tadeusz
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2010, nr 4, s. 27-32
4
Samotyja Urszula
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2010, nr 4, s. 33-41
5
Malinowska Paulina
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2010, nr 4, s. 91-96