BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 4 for:
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, 2010, sorted by table of contents
1
Lichniak Irena, Bartoszczuk Paweł, Żelazko Beata, Pakulska Teresa, Poniatowska-Jaksch Małgorzata
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Serwicyzacja polskiej gospodarki, 2010, s.11-79
2
Żelazko Beata, Lichniak Irena
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Serwicyzacja polskiej gospodarki, 2010, s.81-110
3
Pakulska Teresa, Poniatowska-Jaksch Małgorzata, Lichniak Irena, Godlewska-Majkowska Hanna, Żelazko Beata, Karbowniczek Dawid, Zawodziński Konrad
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Serwicyzacja polskiej gospodarki, 2010, s.111-233
4
Godlewska-Majkowska Hanna
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Serwicyzacja polskiej gospodarki, 2010, s. 235-258